Na letisku

Po príchode na letisko nezabudnite pri vystupovaní z transferového autobusu alebo taxíka na svoju batožinu a príručnú batožinu.

Na monitoroch v odletovej hale nájdete číslo odbavovacieho pultu pre váš let. Letenku a cestovný pas majte poruke, najlepšie v príručnej batožine.

Pri odbavovacej prepážke dostanete po predložení občianskeho preukazu alebo pasu palubný lístok. Vaša batožina bude odvážená a dostane batožinový lístok.

Odletové brány sa nachádzajú na hornom poschodí odletovej haly. Prejdite cez bezpečnostnú kontrolu k bráne uvedenej na vašej palubnej vstupenke.

Bezcolné položky budú pri pokladni umiestnené v zapečatenom vrecku a pred odchodom z cieľového letiska ho neotvárajte. Tovar zakúpený na letisku si môžete vziať na palubu lietadla len v tomto balení a musí k nemu byť priložený doklad o kúpe z toho istého dňa.

Vezmite prosím na vedomie predpisy príslušnej leteckej spoločnosti týkajúce sa prepravy batožiny. Letecké spoločnosti účtujú poplatky za nadbytočnú batožinu na letisku. Podľa medzinárodných predpisov sa do príručnej batožiny nesmú ukladať čipky a tekutiny. Pozrite si tiež stránku „Príručná batožina“.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa odletu, obráťte sa na svojho sprievodcu.