Príručná batožina

Bezpečnostné opatrenia pre civilné letectvo

Od 6. novembra 2006 je v platnosti nové nariadenie Európskej komisie o bezpečnostnej ochrane civilného letectva. Týmto nariadením sa obmedzuje množstvo tekutín, ktoré môžu mať cestujúci pri sebe v príručnej batožine pri bezpečnostnej kontrole.

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky odlety z letísk v rámci Európskeho spoločenstva.

Existujú dve obmedzenia množstva tekutín v príručnej batožine:

Cestujúci môžu mať pri sebe len tekutiny v nádobách s maximálnym objemom 100 ml.
Všetky nádoby s tekutinami musia byť pri bezpečnostnej kontrole uložené v plastovom vrecku (maximálny objem: 1 l). Tá musí byť priehľadná a uzatvárateľná. Letiská nie sú povinné poskytnúť cestujúcim plastové tašky! Medzi tekutiny patria nápoje, gély, pleťové vody, krémy, zubné pasty a pena na holenie.

Výnimky platia v nasledujúcich prípadoch:

Detská výživa, mlieko alebo džús pre sprevádzané dojčatá a batoľatá sa môžu prepravovať.
Osobne predpísané lieky a lieky potrebné počas letu, ako napríklad inzulín, sa môžu prepravovať. Vyžaduje sa potvrdenie od lekára, že cestujúci tieto lieky potrebuje.

Tekutiny zakúpené na letisku za bezpečnostnou kontrolou sa môžu prepravovať v príručnej batožine cestujúceho.

Upozornenie: V prípade medzipristátia alebo zmeny lietadla (lety s prestupom) musíte znovu prejsť kontrolou príručnej batožiny, t. j. musíte znovu dodržiavať uvedené pravidlá. To znamená, že teraz môžete prevážať aj tekutiny zakúpené v bezcolných obchodoch (parfumy, fľaštičky s nápojmi atď.) len v priehľadnom plastovom vrecku a len do 100 ml za kus, inak colné orgány zakúpené tekutiny zadržia.

Okrem toho sú cestujúci pri bezpečnostnej kontrole povinní vyzliecť si kabáty, bundy, saká alebo saká a vybrať z batožiny veľké elektronické zariadenia, ako sú napríklad notebooky.

Už známe nariadenia o zakázaných predmetoch v batožine a príručnej batožine zostávajú v platnosti.

Upozorňujeme aj na možné aktuálne zmeny pre cestujúcich v leteckej doprave.